Thursday, January 21, 2010

Kg. Batu Muda Tambahan, Kuala Lumpur